תרומה

לתת תרומה/ תרומות/ התנדבות/ נדיבות

בהמשך יהיה אפשר לקרוא בדפי המשנה מצד שמאל על תרומה כדרך להתפתחות אישית והתפתחות כלכלית.