סוגי הוצאות

סוגים של הוצאות 

במסגרת כלכלת המשפחה, במסגרת חיסכון בהוצאות ובכל ראיה כספית אחרת ניתן לחלק את ההוצאות שלנו לסוגים שונים של הוצאות

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על כך יותר.