שיעורים ראשונים במשא ומתן להוזלת עלויות כלכלת המשפחה

משא ומתן ראשוני ויחסים עם נותני שירות 

התנהלות כלכלית נכונה מורכבת כמובן מדברים רבים. 
חלק חשוב באוריינות פיננסית ובניהול כלכלת המשפחה זה היכולת לנהל משא ומתן להוזלת עלויות. 

בחלק זה של האתר נסביר את השיעורים הראשונים שעל אנשים ללמוד בשביל לשפר את הההתנהלות הכלכלית שלהם. 

שימו לב שמדובר בעיקר במשא ומתן כלפי נותני שירות חיצוניים. 
כגון:
  • יחסים עם הבנק - יהיה מקום נפרד באתר ליחס עם הבנק אבל כן כאן תהיה התייחסות ראשונה לעו"ש מסגרת אשראי ועוד. 
  • יחסים עם קרן הפנסיה/ השתלמות
  • הוזלת עלויות של אינטרנט - זה פשוט
  • מסגרת אשראי. 
כלומר הרעיון של החלק הזה יהיה ממש השיעורים הראשונים שאנחנו מלמדים בנושא הוזלת עלויות חיים - דברים שקל לעשות 

רישום דפי המשנה


המאמר הראשון יסביר מהן שיעורםי ראשונים בהוזלת עלויות: מטרתן גם להוזיל בכמ המאות שקלים וגם לתת ביטחון לדבר על כסף, לעסוק בכסף וכד'.