סכנה ברכישת השכלה פינסית

ממה להזהר כאשר אתם רוכשים השכלה פיננסית

רכישת השכלה פיננסית זה כמובן דבר נפלא וטוב. 

יחד עם זאת מדובר על מספר מלכודות שרבים מאלה שרוכשים השכלה פיננסית נופלים בהם. 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על כך יותר.