חשבון מטבע חוץ

מטבע חוץ  - חשבון ועוד

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הדרך שבה יש להתנהל עם מטבע חוץ. בין השאר יהיה אפשר לקרוא על:
  • פתיחת חשבון מטבע חוץ
  • שערי המרה
  • איך להעביר כסף לחול 
  • איך לקבל כסף מחול
  • ועוד