להיות עשיר...מה זה אומר?

מה הכוונה להיות עשיר - תובנות בדרך לעושר

בחלק זה של האתר נתייחס לשאלה מה הפירוש להיות עשיר

בדפי המשנה מצד שמאל נכתוב מאמרים בנושא זה. מטרת כל האחד מהמאמרים לתת נקודת מבט שתעזור לך בדרכם לעושר. 

בנין השאר נכתוב על:
  • הגדרות עושר - כמה זמן לחיות בלי לבד ובלי לעשות כלום 
  • הגדרת עושר- לקבל אותו כסף תמורת פחות שעות עבודה
  • להיות מסוגל לעסוק בפיעלות שעות הפנאי
  • סכום כסף מדויק
  • היכולת לנוע/לטייל בעולם בלי חשבון
  • היכולת לא להיות צמוד לעסק
  • הכנסה פסיבית...
  • ועוד