מצב שבו לא נכתבה צוואה - ירושה עם פי דין

מצב שבו לא נכתבה הצוואה - ירושה על פי דיןישנו מצב שבו הנפטר/ת לא השאירו צוואה. במצב כזה החוק קובע כמה דברים ברורים (בכל מקרה יש להתייעץ עם עורך דין מתאים).

באופן כללי סדר הירושה בישראל מתבסס על קשרי דם.

במצב שבו לא נכתבה צוואה הירושה מכונה ירושה על פי דין כך שהיורשים הם קרובים של הנפטר. כפי שמוסבר למטה.

לגבי קופות גמל וביטוח מנהלים יש מצב יוצא מן הכלל מהרשום למיטה. 

כל הדברים הכתובים למטה מתייחסים למצב שבו לא נכתבה צוואה על ידי המנוח/ה

מצב שבו יש בן/בת זוג וילדים

כאשר אין צוואה אז דבר ראשון הירושה מתחלקת באופן שווה (חצי חצי) בין/בת הזוג של הנפטר/ת לבין הילדים של הנפטר
 • למשל אם נפטר בן הזוג ויש יש 2 ילדים ובת זוג 
  • בת הזוג מקבלת חצי מרכושו.
   • כך שאם בני הזוג  היו שותפים בכל הרכוש ישארו בידה שלושת רבעי מהרכוש
    • כלומר מראש היה לה חצי מהרכוש ועכשיו היא מקבלת עוד רבע ממנו
  • שני הילדים יקבלו חצי מהרכוש כך שכל ילד יקבל רבע מהרכוש של אביהם
   • לכל ילד ישאר שמינית מהרכוש הכולל

בן הזוג זכאי לרשת גם את המטלטלין וגם את המכונית. 

אלמנה - זכאית לקבל גם את דמי כתובת וגם תוספת כתובה. בנוסף ישנן נסיבות שהיא יכולה לדרוש מזונות מהעיזבון. 

ידועים בציבור

במקרה שאין צוואה אז לידועים בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג שהיו נשואים זה לזה אבל זה רק בתנאי שהם לא היו נשואים לאחרים. ו
כאשר ישנה הוכחה ברורה שהזוג שנותר בחיים והמנוח חיו כידועים בציבור וקימו משק בית משותף.


בני זוג ללא ילדים

במצב שבו בן הזוג נפטר ולא היו לבני הזוג ילדים אז הירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין ההורים של המנוחה או האחים (והאחיות של המנוח).
בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.

יחד עם זאת, בן הזוג יכול לרשת את כל העיזבון רק במצב זבו הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

מצב שבו אין ילדים, בין בן זוג, ויש אחים והורים

ההורים של המנוח, האחרים (והאחיות שלו) יתחלקו בכל העזבון שלו במקרה שלנפטר לא היו בן /בת זוג, וגם לא היו ילדים

מצב שבו יש ילדים / נכדים אבל אין בן זוג

במצב שבו נפטר יש ילדים/ נכדים אבל אין בן זוג אז
הירושה מתחלקת שווה בשווה עם הילדים
במקרה שהילדים נפטרו גם הם הירושה מתחלקת בין הנכדים - עם אחד הילדים נפטר לפניו אז חלקו עובר לנכדים בחלקים שווים ביניהם. 

מצב שבו אין ילדים ואין בן זוג ואין הורים ואין אחים 

במצב שבו לנפטר אין ילדים ואין בן זוג הרי שהירושה מתחלקת שווה בשווה בין הורי הורי של הנפטר והצאצאים שלהם. 

נפטר ערירי

·במקרה שאדם ערירי נפטר, שלא ברור קשריו המשפחתיים הרי שהירושה שלו עוברת לניהול האפוטרופס הכללי ונשמרת שם במשך כמה שנים מתוך תקווה שיתגלו היורשים. אם הם לא מתגלים הירושה עוברת לרשות המדינה.