חלוקת ירושה במצב שנכתבה צוואה

איך הירושה מתחלקת כאשר נכתבה צוואה


כאשר האדם משאיר צוואה אחריו אז הירושה מכונה ירושה על פי צוואה פירוש הדבר שהירושה עוברת לכל מי שרשום בצוואה. 
וחלקות העזבון (רכוש וכד') מתחלק על פי מה שרשום בצואה. 

קופת הגמל וביטוח המנהלים לא נכללים בצוואה זאת. ויש לקרוא על כך בנפרד. 

מכאן נובע שחשוב מאוד לכתוב צוואה. 

במקרה שלא נכתבה צוואה הרי שמתחלקת ירושה לפי דין