צו ירושה

צו ירושהצו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה.
הצו מסדיר את הדרך שבה יחלקו את העיזבון של הנפטר שלא ערך צוואה. 

הצו ירושה מתייחס רק לסוגיית זכויות הירושה והיורשים של הנפטר. 

בשביל לקבל את הצו יש לפנות לרשם לענייני ירושה, או לבית הדין הדתיים.