ש... השוואת משכנתאות

השוואת משכנתאות

איך אפשר להשוות בין משכנתאות

על תתפתו לריביות

טעות נפוצה היא להשוות ריביות בין ההצעות השונות. 
זוהי טעות, 
אפשר להשוות ריביות רק כשתמהיל המשכנתא הוא שווה ושהחזר המשכנתא (מסלולים שונים) שוונ. 

תשוו בין תמהילי משכנתא

קחו את אותו תמהיל משכנתא ואז תשוו בין הבנקים השונים ובין ההצעות השונות. 

זכרו אי אפשר להשוות משכנתאות אם אתם לא משווים בין תמהילים שווים!!!!

הכנסה פסיבית

כסף