ש.... תנאים לקבלת משכנתא

תנאים לקבל משכנתא

ישנם מספר תנאים לקבל משכנתא (שאת חלקם ניתן לעקוף בצורה מסוימת).

גובה המשכנתא

ראו גם אחוז משכנתא גובה המשכנתא יכול להיות 
  • בדירה ראשונה עד 70% מערך הדירה
  • בדירה שנייה עד 50% מערך הדירה

יכולת החזר ממשית

האם אתם יכולים להחזיר את הסכום החודשי (ראו מסלולי משכנתאות)
כלל אצבע הוא שליש מהמשכורת שלכם נטו ועוד קצת

הדירוג שלכם בבנק

האם אתם לקוחות שאפשר לסמוך עליכם? האם חזרו לכם צקים..

הכנסה פסיבית

כסף