ש.... הון עצמי משכנתא - אחוז משכנתא

כמה אחוז הון עצמי צריך וכמה אחוז משכנתא

באופן כללי

דירה ראשונה שלכם

אם זאת דירה ראשונה שלכם אז אחוז המימון הראשוני (ההון שאתם צריכים לבוא איתו הוא 30% )
 בדרכים רגילות הבנק לא ייתן לכם יותר מ 70% מימון למשכנתא  (יש טריקים לשנות זאת)

דירה שניה או יותר שלכם

אם יש לכם כבר דירה הבנק מחוייב לא לתת לכם יותר מ 50% משכנתא
גם כאן יש כמה טריקים שנכתוב עליהם בהמשך. 

טריקים

שימו לב שאוזי המימון נקבעים גם על ידי בנק ישראל ולא רק על ידי הבנקים, ולפיכך, במקרים מסוימים הבנקים ינסו לעקוף (באופן חוקי) את התקנות של בנק ישראל

הכנסה פסיבית

כסף