הצעה ראשונית משא ומתן

בהמשך

תוכן

  1. 1 בהמשך

להצעה הראשונית יש חשיבות רבה

היא נותנת עוגן למשא ומתן

בהמשך יוסבר על כך

בינתים אפשר לקרוא כמה קישורים