יא. הקשר בין כסף באינטרנט לבין מיקור חוץ (בהמשך)

הקשר בין מיקור חוץ לבין היכולת להרוויח כסף באינטרנט

בהמשך נכתוב על נושא זה.