כד. קשיים בשימוש מיקור חוץ - בהמשך

בהמשך

בהמשך נכתוב על
  • מספר דגשים על מיקור חוץ
    • עבודה עם מקורות שונים
    • אף אחד לא יעשה את זה טוב כמותכם - אין מה לנסות
קשיים ללמוד לנהל אנשים, לנהל משימו, להאציל סמכויות

קשיים לדוגמה

סוגי קשיים לעבוד עם מיקור חוץ, outsourcing

הקושי יכול להיות קשור לכסף שמוציאים (האם הוא שווה הוא לא שווה, 
הפחד מעבודה עם מיקור חוץ
ועוד.