יצירת נכסים היא הדרך ל- הכנסה פסיבית

הכנסה פסיבית - יצירת נכסים

למרות שאין חוקים להכנסה פסיבית הרי שהכנסה פסיבית קשורה כמעט תמיד ביצירה כולשהי של נכסים- נכסים שמניבים כסף.

נכסים מניבים

הכנסה פסיבית עוסקת ביצירת זרם הכנסות קבועות לאורך זמן בלי מאמץ מצידנו, או עם מאמץ מזערי בלבד. 

כאשר אנחנו יוצרים נכסים, קונים נכנסים, או באיזה שהיא צורה אחרת הופכים להיות לבעלי נכסים מניבים אנחנו יכולים לגרום לכך שכסף יתחיל לזרום אלינו. 

כאשר אנחנו כותבים על נכסים מניבים, אנחנו מתכוונים לנסים כמובן הרחב. כלומר כל מה שיש לנו ויוצר עבורנו זרם מזומנים נכנס ללא עבודה יכול להיות נכס מניב. 

דוגמאות לנכסים מניבים

למעשה רוב הרעיונות הקשורים להכנסה פסיבית יכולים להיות דוגמה להכנסה פסיבית. למשל:
  • כתיבת ספר ופרסומו 
  • הקמת עסק של בתי קפה - שאתם רק הבעלים
  • השכרת דירה
  • תיק השקעות בבורסה, החזקת מניות שנותנות דיבידנד
  • יצירת נכסים באינטרנט 

הקמת עסק עצמאי

לדעתינו, אם אין לכם מספיק כסף לקנות דירה או לקנות עסקים, כדאי לכם להקים עסק. 

כדאי לכם להקים עסק שברבות הזמן יהפוך להיות עסק שמניב הכנסה פסיבית. 

לסיכום

אם אתם חושבים ומעוניינים ליצור לכם איזה שהוא רעיון להכנסה פסיבית כדאי לכם לחשוב במונחים של נכסים מניבים. 
נכסים יכולים להיות כל דבר שמניב לכם כסף מבלי להמשיך ולעבוד עבורו.