א. התחלה - הכנסה פסיבית

הכנסה פסיבית

הכנסה פסיבית היא הכנסה שמאוד חשוב לפתח אותה ולחזק ולשכלל אותה. 
השקעה היום ביצירת הכנסה פסיבית, קטנה ככל שתהיה יכולה להוביל במהלך חודשים ושנים לביטחון כלכלי. 

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא את כל הדברים החשובים בשביל להתחיל ולהבין את הרעיונות של הכנסה פסיבית.