פסיכולוגיה כלכלית

תופעות פסיכולוגיות שקשורות לחשיבה אנושית

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על תופסות פסילוגיות והטיות פסיכולוגיות המשפיעות על העולם הכלכלי.