דטרמיניזם זוחל - בהמשך

דטרמיניזם זוחל

דטמרמינזם זוחן creeping determinism  הוא מונח אשר קשור לתופעה הטיית החכמה בדיעבד - hindsight.

דטרמיניזם זוחל הוא מתאר את התופעה שאחרי שאירוע קורה, אנחנו תופסים אותו כך שהוא היה בלתי נמנע או לפחות שהסיכויים שלו היו מאוד גדולים וזאת יותר מאשר תפסנו את ההסתברות לתופעה לפני שהאירוע התרחש.

דטירמניזם הוא האמונה שמה שקרה הוא זה שהיה צריך לקרות.
הזוחל פירושו שלמרות שלא כולנו מאמינים בדטרמיניזם הרי שהוא זוחל להכרה שלנו. כך שגורם לנו לתפוס את האירועים שקרו כבלתי נמנעים. 

תופעת הדטרמיניזם הזוחל היא אחד ההסברים הקוגנטיבים להטיית החכמה בדיעבד. 
אנשים נוטים לפרש את העולם לסיבה ותוצאה, כך שכאשר מתקבלת תוצאה מסוימת הם מחפשים את הסיבות וכך "בונים א הסיפור. הדבר גורם לכך שאנשים נותנים משקל חסר לנסבות בסיטואציה שהיו עלולות להביא לתוצאות אחרות מהתוצאה שקרתה.