הטיית חכמה בדיעבד - חכמה לאחר מעשה

הטיית חכמה בדיעבד- Hindsight bias


מהי הטיית החכמה בדיעבד

הטיית החכמה בדיעבד שנקראת גם הטיית ראיה לאחור (Hindsight bias) היא הטיה הקשורה לדרך שבה אנחנו מסיקים דברים. 

הטיית החכמה בדיעבד עוסקת במצבים בהם  אנחנו מסיקים אם אירוע מסוים יקרה או לא יקרה (או מה הסיכויים שלו לקרות).: אחרי שידוע לנו שאירוע מסוים התרחש,: אנחנו נשפוט את הסיכוי שאירוע היה צריך להתרחש כגבוה יותר מאשר אילו היו תוצאות אחרות לאירוע. 

כלומר ידיעת התוצאה משפיעה באופן דרמטי על ההסקה שלנו כך שמהרגע שאנחנו יודעים שאירוע מסוים קרה, אנחנו נחשוב שהיה אפשר לדעת שהוא יקרה. 


מספר דוגמאות הקשורות לבורסה

במסחר והשקעות בורסה אנשים מרגישים שהם היו יכולים לנבא את מה שהיה עשוי לקרות, ושהם לא פעלו בהתאם להבנה שלהם.

מילים כמו השוק היה כל כך גבוה, כך שהוא היה חייב לרדת, או השוק כל כך נמוך, כך שהוא היה חייב להעלות, או המשבר היה בלתי נמנע... הם דוגמה של הטיית החכמה בדיעבד. 

אחרי ירידות אנשים מרגישים שהייתה להם בהירות מוקדמת שיהיו ירידות וכועסים על עצמם שהם לא פעלו. 

כשהשוק עולה/ יורד נמצאים פתאום הרבה מאוד סמנים טכנים (ניתוח טכני) שמראה מדוע השוק חייב היה להעלות

שימו לב שההטיה גורמת לכך שבדיעבד אנשים תופסים את השוק כניתן לחיזוי יותר ממה שהוא באמת. 


דוגמאות למשפטים הקשורים לתופעת החכמה בדיעבד

משפטים שמתארים שהסיטואציה הייתה חייבת לקראות הם משפטים שקשורים להטיה זאת

  • הכתובת היתה על הקיר
  • זה היה בלתי נמנע
  • כל הסימנים היו כאן
  • כל הזמן ידעתי מה יקרה
  • המשבר היה צפוי