התחלה: כמה מושגים בסיסים

ריבית- רעיון

בהמשך נכתוב על כמה מושגים בסיסיים. 

נכתוב על:
  • מה זה ריבית
    • רעיון הריבית - ריבית בזמן- דוגמת טלפון
  • ריבית דריבית
  • היוון - Capitalization
  • ערך עתידי - Future Value
  • ערך נוכחי -present value
  • ערך הזמן (time value) 
    • ערך הזמן של הכסף time value of money