חישוב ריביות - חישוב ריבית

חישוב ריביות - הסבר/ דוגמאות/מחשבונים

בדפי המשנה מצד שמאל נכתבו על חישוב ריביות. 

באופן כללי ישנם שני סוגי ריביות
  • ריבית פשוטה
  • ריבית נקובה (ריבית דריבית)
נכתוב על חישובי ריבית דה ריבית. 
  • ניתן לכל חישוב את הנוסחא. דוגמה מספרים הפניה לאקסל.