יב-1 ריבית דריבית - הפקדות וריבית קבועות ולא משתנות

כאשר סכום ההפקדה הכספית קבועה והריבית קבועה - כמה נקבל בסוף?

הרעיון

במצב שבו יש 
  • הפקדה קבועה של  של כסף
  • הריבית קבוע ולא מתנה 
כמה יתקבל בסוף?

הנוסחה - פירושו סכום הכסף הסופי שנשאר ביד

 - פירושו אחוז הריבית שמקבלים כל תקופה (בשבר)
 - פירושו מספר התקופות 

- פירושו הסכום שהופקד מידי תקופה 

נוסחא נוספת (תוצאות שוות)דוגמה מספרית

שאלה

 כמה כסף יצטבר בתוכנית חיסכון בתום רבעון אם בסוף כל חודש נפקיד סכום של 1000 שח וריבית היא 1% לחודש. 

תשובה

רבעון = שלושה חודשים= שלוש הפקדות

הפקדה ראשונה שכבה חודשים צברה ריבית של חודשים
הפקדה שנייה שכבה חודש וצברה ריבית
הפקדה שלישית לא צברה ריבית 

V(t)=a [(1+r)^t-1)/r

מתקבל 3030.1

אפשר לחשב גם לפי מעעס

ראו טבלת מעעס (ולהכפיל בסכום ההפקדה).