יד. חישוב ריבית דה ריבית, הפקדות קבועות, מציאת סכום שווה ערך להיום - בהמשך

בהמשך

הרעיון

הפקדות קבועות של כסף
הריבית קבועה
אם שמים בכל תקופה את הכסף בריבית קבועה כמה הכסף הזה שווה במונחים של היום 

הנוסחה


 - פירושו סכום הכסף הסופי שנשאר ביד

 - פירושו אחוז הריבית שמקבלים כל תקופה (בשבר)
 - פירושו מספר התקופות 

- פירושו הסכום שהופקד מידי תקופה 

נוסחא נוספת - אותה תוצאהמציאת a


דוגמה מספריתקישור לקובץ אקסל (מחשבון)