א. התחלה: שני סוגים בסיסים של ריביות - ריבית פשוטה, ריבית דריבית

שני הסוגים הבסיסים של ריביות 


באופן כללי ריבית פשוטה ,וריבית נקובה (ריבית דריבית)

ריבית דריבית – זוהי ריבית המחושבת על הסכום ההתחלתי ועל סכומי ריבית מתקופות קודמות שאותם אנו מוסיפים לסכום התחלתי.

ריבית נקובה/ פשוטה – זוהי ריבית המחושבת רק על הסכום ההתחלתי = ריבית על הקרן – ולא על סכומי ריבית מתקופות קודמות


הנקודה העקרונית שיוצרת הבחנה בין ריבית דריבית לבין ריבית פשוטה היא שבריבית דריבית מניחים שאת כל סכומי הריבית שהתקבלו בתקופות קודמות חוזרים ומשקיעים וכך הסכום המתקבל בסוף השנה הראשונה בעצם משמש כסכום ראשוני המושקע לתקופת צבירה נוספת באותו שער ריבית