יב-2. מעעס - חישוב ערך עתידי מצטבר של 1 שח מידי t תקופות

מעעס

הרעיון 

כאשר רוצים לחשב ריבית דריבית אפשר להשתמש בנוסחת ריבית דריבית ואפשר גם להשתמש טבלה מעעס

הטבלה נותנת את הערך העתידי שמצטבר כאשר מפקידים כל תקופה 1 שח במשך t תקופות, במשך r ריבית.

הטבלה מחשבת רק 1 שח, אבל אם מפקידים למשל 100 שח אז יש להכפיל את כמה שמפקידים. 

הנוסחא היא:דוגמא

אם מפקידים מידי שנה 100 שקל במשך 6 שנים, בריבית דריבית של 10% אז

  • הפקדת שקל בריבית דריבית של 10% במשך 6  שנים = 7.716
  • נכפיל כפול 100 ויצא לנו 771.6

איך בנוי הלוח

·        הלוח בנוי שורה ראשונה יש ריביות עד 50%

·        עמוד ראשונה זה T זה תקופות (הפקדות)


שימו לב שהלוח יוצא קטן - אבל אתם יכולים להגדיל ולקטין את התצוגה עם הכפתורים שליד הטבלאות.