ב. ריבית פשוטה הסבר ודוגמה

מהי ריבית פשוטה 

הסבר ראשוני

ריבית נקובה/ פשוטה – זוהי ריבית המחושבת רק על הסכום ההתחלתי = ריבית על הקרן – ולא על סכומי ריבית מתקופות קודמות

בית ריבית פשוטה לריבית נקובה

הנקודה העקרונית שיוצרת הבחנה בין ריבית דריבית לבין ריבית פשוטה היא שבריבית דריבית מניחים שאת כל סכומי הריבית שהתקבלו בתקופות קודמות חוזרים ומשקיעים וכך הסכום המתקבל בסוף השנה הראשונה בעצם משמש כסכום ראשוני המושקע לתקופת צבירה נוספת באותו שער ריבית.

דוגמא לשאלות על ריבית פשוטה

שאלה לדוגמא

הפקדנו 1000 שקל. בתוכנית חיסכון לתקופה של שנה

הבנק נותן 3 אחוז ריבית לשנה

כמה כסף יצטבר בסוף השנה.

תשובה

ציר הזמן מתחיל  מציר 0

עובדים רק נתונים בהווה ונתונים עתידיים.

נוסחה כללית

V_1=V_0+rV_0=V_0 (1+r)
V_1 = הכסף בזמן אחד
r  = ריבית
V_0 הכסף בזמן אפס

פתרון
V_1=V_0 (1+r)=100(1+0.03)=1030

קיבלנו 1030

המשך שאלה: כמה כסף יצטבר בסוף 3 שנים

V(3)= (1+0.03*3)=1090

ריבית דריבית לשם השוואה:

ראו שאלה דומה עם חישוב ריבית דריבית יצטבר בשלושת התקופות כ 1092.73