סוגי ריביות

סוגים של ריביות

בהמשך נכתוב על סוגים של ריביות 

נכתוב על:
  • ריבית קבועה
  • הריבית במשק
  • ריבית משתנה
  • ריבית ליבור
  • ריבית נומינלית
  • ריבית דריבית - ריבית אפקטיבית
  • סוגי ריביות