ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל- ריביות בנק ישראל

מאמר זה מסביר מהי ריבית בנק ישראל את השפעתה על המשק. בנוסף המאמר ומסביר כיצד לאתר את ריבית בנק ישראל העכשוית וההיסטורית. 

מהי ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל היא ריבית אותה קובע בנק ישראל. ההשפעה של ריבית בנק ישראל על המשק כולו היא עצומה (יוסבר בהמשך).

ריבית בנק ישראל היא סוג של ממוצע בין הריבית שבנק ישראל מלווה כסף לבנקים לבין הריבית שבנק ישראל גובה מהבנקים שמפקידים אצלו כסף .

  • בנק ישראל מאפשר לבנקים המסחריים להפקיד אצלו כספים ולקבל ריבית, בנוסף, בנק ישראל מאפשר לבנקים להפקיד אצלו כספים והוא נותן להם ריבית על כסף זה,  
  • הממוצע שבין שני השערים האלה זה בעצם ריבית בנק ישראל. 

ההשפעה של ריבית בנק ישראל על המשק כולו

ראשית, הריבית של בנק ישראל משפיעה על הריבית שהבנקים המסחריים נותנים על כספים המופקדים אצלם. כמו כן היא משפיע על ריבית האשראי שהבנקים לוקחים על הלוואות שהם נותנים. 

למעשה ריבית הפריים, נקבעת על סמך ריבית בנק ישראל

ריבית הפריים מהווה ריבית עוגן בסיסית שהבנקים עושים חישוב ריבית להלוואות ללקוחות שלהם ואת  חישוב הריבי להפקדות של הלקוחות שלהם. 

ראו ערך מורחב ריבית פריים. 

פרסום ריבית בנק ישראל

לרוב בנק ישראל נוטה לפרסם את הריבית ביום שני, בשבוע האחרון של החודש (ישנם מקרים חריגים).

ראו בקישורים (למטה) את הפרסום האחרון של ריבית בנק ישראל. 

קישורים

ריבית בנק ישראל:

גלשו לעמוד המתאר את בנק ישראל ולכו לקישורים למה. 
תמצאו איך לאתר את ריבית בנק ישראל נכון להיום, וגם איך לאתר את הריביות ההיסטוריות של בנק ישראל. 

ריבית פריים

ראו ערך מורחב באתר כסף על ריבית פריים