ריביות פריים - ריבית הפריים

ריביות פריים- הסבר ועוד

מאמר זה מסביר מהי ריבית פריים, מהי השפעתה על המשק, איך עורכים חישוב ריבית פריים, ומהי ריבית הפריים היום.

מהי ריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית שנקבעת על ידי הבנקים
הבנקים משתמשים בריבית הפריים כבסיס לחישובים שלהם בכל העסקאות שהם עושים עם הלקוחות שלהם. 

בארץ כמו בהרבה מדינות אחרות ריבית הפריים מושפעת (באופן ישיר) על ידי ריבית בנק ישראל. בכל פעם שבנק ישראל משנה את הריבית שלו אז גם משתנה ריבית הפריים. 

למרות שכל בנק יכול לקבוע לעצמו את ריבית הפריים שלו הרי שברוב הבנקים בישראל נקבעה נורמה (נכון לכתיבת שורות אלה) שריבית הפריים היא כ 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.

השפעת ריבית הפריים על הלוואות וחסכונות

. כאשר אנשים לווים כסף מהבנק, הם משלמים על ההלוואה שלהם ריבית
הריבית משולבת מריבית הפריים (שכזכור נגזרת מריבית בנק ישראל) וכן תוספת סיכון מסוימת. 

כך שיוצא שאם ריבית בנק ישראל גבוהה, הרי שריבית הפריים גם היא גבוהה, הרי שהריבית הנלקחת מהלווים גם היא גבוהה. (וההפך).

יחד עם זאת יש לדעת שהלוואות מסוימות עשויות, לעיתים, להיות פחות מהפריים (למשל משכנתאות

 כאשר אתם חוסכים בפקדונות בבנקים אתם תקבלו ריבית שתהיה מורכב מהפריים פחות אחוז מסוים. 

בכל פעם שהפריים ישתנה כך ישתנה אחוז הריבית שתשלמו על ההלוואות ותקבלו על החסכונות

האם ריבית פריים גבוהה היא דבר טוב

באופן כללי,
  • אם אתם לווים כסף כנראה בריבית פריים גבוהה תשלמו יותר כסף
  • אם אתם חוסכים כסף בבנק כנראה שתקבלו עליו קצת יותר ריבית. 

ריבית הפריים היום - בנק ישראל ריבית פריים

על מנת למצוא את ריבית הפריים היום יש לכם כמה אפשרויות. 

אפשרות אחת - להתקשר לבנק ולבדוק איתם מה ריבית הפריים
אפשרות אחרת לגלוש לרגע:
  • בשלב ראשון גלשו לעמוד  בנק ישראל  ולכו לסוף הדף - לקישורים המפנים לריבית בנק ישראל העכשוית. 
  • בשלב השני תוסיפו עוד כ 1.5%
קרוב לוודאי שזאת ריבית הפריים היום.