סיכומים של קורסים באוניברסיטה הפתוחה - מנהל עסקים

סיכומי קורסים במנהל עסקים 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על סיכומי קורסים שונים הקשורים למנהל עסקים בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט