שיווק - יסודות השיווק - סיכום קורס האוניברסיטה הפתוחה

סיכום קורס האוניברסיטה הפתוחה

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על סיכומי הקורסים של שיווק, ושל יסודות השיווק (האוניברסיטה הפתוחה).

הקורס נלמד במתכונת דומה בתואר הראשון ובתואר השני .

מספר הקורסים
  •  10281- יסודות השיווק
  •  שיווק - 13003
ראו גם סיכומי קורסים אוניברסיטה פתוחה חשבונאות, ניהו פיננסי ועוד. 

רישום דפי המשנה