ת. הדרך הטובה ביותר להעביר כסף לחול

העברת כסף לחול - סיכום 


כאשר אתם מעבירים כסף לחול, למשל לחשבון הברוקר שלכם יש לכם כמה אפשרויות מרכזיות. ראו:

השאלה החשובה היא כמה עמלות תשלמו בדרך, כמה כסף תפסידו, וכמה כסף הבנקים ירוויחו (בשבילם זוהי הכנסה נוספת

אם הכסף הדולרי נמצא בחשבון בנק שלכם

אם הכסף נמצא בחשבון הבנק שלכם, בכסף זר נראה שהדרך הזולה לשלוח כספים לחול תהיה דרך העברה בנקאית דרך הבנק. 

העמלות שתשלמו: 

  • עמלה תמורת העברה הבנקאית (ידוע)
  • עמלה לבנק שמקבל את הכסף (לא ידוע) 
לא תשלמו עמלות נוספות עבור
  • להוציא את הכסף מהבנק - הבנקים גובים סכום כסף מוגזם עבור זה שמושכים כסף דולרי

אם הכסף נמצא בשקלים

אם יש לכם שקלים ואתם צריכים להמיר אותם לדולר/ יורו אז הדרך הזולה ביותר תהיה דרך בנק הדואר - יורו ג'ירו

העמלות שתשלמו:

  • עמלת המרה - בדואר יותר טוב לכם מאשר בבנק
  • עמלת העברה לחול - בדואר תשלמו פחות אם המרתם אצלכם את הכסף
העמלות שלא תשלמו
  • לא תשלמו כסף נוסף לבנק המקבל

אם המהירות חשובה לכם

הדרך המהירה ביותר היא דרך העברה בנקאית דרך הבנק - שימו לב שזה תוך רגע, בעוד שזה לוקח עד 4-5 ימים דרך בנק הדואר.