ש. מגבלות העברת כסף לחול

העברת כסף לחול - מגבלות

מגבלת ה 2000$

כאשר אתם מעבירים כסף לחול ואתם מעבירים מעל לסכום מסויים - כיום 2000$ פרט למיקרים מיוחדים אתם צריכים לדווח על הכסף הזה - צריך להביא ניכוי מס במקור

פתרון

אם אתם מעבירים לחשבון שלכם, לחשבון הברוקר שלכם, עליכם לדווח על כך. 
ואז אינכם צריכים להביא ניכוי מס במקור.